201204031333455915HsXzeoTo2012040313334632932UpM8YEJ201204031333455925EgXUMcq7201204031333462645Ee9ArcDf201204031333455911mqG5RYcG

Minimera Era avtryck

Minska Era avfallskostnader

Styr mot strategisk hållbar utveckling

Vi avlastar - fokusera på din kärnverksamhet

Inget försvinner allt bara sprids

Aktuellt

2022

Recyclingdagen 10/2022 - Nya Förpackningsförordningen
Hur kan fastighetsägare planera och utveckla avfallshanteringen i framtiden med den nya förordningen om producentansvar för förpackningar

LIVSVIKTIGT 02/2022 - Tema avfall
I tidningen Livsviktigt kan du läsa om hur Svensk Avfallsrådgivning i uppdraget med Livsmedelshandlarna hjälpt Ica Nära Sätra Sthlm med sin avfallshantering. Butiken fick sänkta kostnader, en bättre sortering och är supernöjd med nya avtalet.
Svensk Avfallsrådgivning återfinns i en hållbarhetsbilaga i Dagens Industri 7 februari2021

INTERNATIONALISERINGSPROJEKT

Svensk Avfallsrådgivning AB arbetar med ett internationaliseringsprojekt inom avfallsområdet som delfinansierats med stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Svensk Avfallsrådgivning har medverkat i Statens Offentliga utredningen om betänkande av verksamheters kommunala avfall.

2020

Se YouTube - Livsmedelshandlarna

Svensk Avfallsrådgivning och Livsmedelshandlarna har sedan länge ett samarbete där du som medlem kan ta del av flera tjänster inom avfallsområdet. För att uppdatera medlemmarna kontinuerligt så har vi inlett produktion av korta filmer med aktuella ämnen inom så väl lagstiftning som kostnader för en effektiv avfallshantering i butik. Klicka på den orange länken så kommer du till filmerna!

2019

Artikel i friKöpenskap - Livsmedelshandlarna

Läs artikel i friKöpenskap

Artikel i Livsviktigt - Livsmedelshandlarna

Läs artikel i Livsviktigt

Kontakta gärna någon av våra konsulter!

Eric och Jonas kan hjälpa er med expertkompetens i bland annat frågor som berör vårt projekt med Livsmedelshandlarna.

 
   Eric Johansson 0708-25 06 37                        Jonas Amfer 0731-50 27 76

2018

Nytt samarbete med Livsmedelshandlarna!

Vi på Svensk Avfallsrådgivning har fått ett förnyat uppdrag med branschorganisationen Livsmedelshandlarna. Det nya uppdraget syftar till att ge Livsmedelshandlarnas medlemmar ett utökat tjänsteutbud inom avfallsrelaterade frågor. Det vi kan erbjuda är allt från att få ett kvitto på hur sin nuvarande avfallshantering står sig på marknaden till upphandlingar. Vi hjälper även till med mjuka frågor så som exempelvis hantering av avfallet, lagstiftning etc. Som verktyg använder vi oss av en helt nyutvecklad skräddarsydd digital plattform.

2017


Almedalen 2017Peter Johansson Svensk Avfallsrådgivning AB medverkade som moderator vid seminarium "Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi" i Almedalspaviljongen.   

2016

 • Dagligvarugalan 2016 - 29 september
  Juryns motivering: Med en stor portion envishet och mod har vinnaren av Livsmedelshandlarnas hederspris medverkat till att omdana en hel bransch mot att arbeta på ett modernare sätt. Vinnaren av 2016 års hederspris har skapat värden för miljoner åt Sveriges livsmedelshandlare och det är med ett stort nöje vi nu delar ut priset till... Peter Johansson Svensk Avfallsrådgivning. • Recyclingmässa Jönköping - 28 september
  Svensk Avfallsrådgivning, Peter Johansson blev intervjuad av Chefredaktör Martin Dyberg ifrån tidningen Recycling i "heta stolen" under Recycling mässan i Jönköping.

2015

 • Dagligvarugalan 2015 - 24 september
  Genom målmedvetet och långsiktigt arbete har Svensk Avfallsrådgivning AB hjälpt Sveriges livsmedelshandlare att öka sin miljönytta och samtidigt spara stora pengar. Det är många butiker som ökat sin miljönytta och sparat stora pengar tack vare Livsmedelshandlarnas avfallsprojekt tillsammans med Svensk Avfallsrådgivning AB.

 • Priset gick till Fredrik Reinfeldt ifrån förra regeringen i konkurrens med Astrid Gradin ICA Supermarket i Ånge och Peter Johansson Svensk Avfallsrådgivning AB.


Nominerade - 2015

2014

 • Återvinningsgalan 2014 - 27 november
  Svensk Avfallsrådgivning medverkar som konsulter åt Livsmedelshandlarna i ett gigantiskt avfallsprojekt.
  Juryns motivering:
  Att göra mer än vad som krävs är lovvärt, men att gå riktigt på djupet och involvera en hel bransch är otroligt imponerande. Vinnaren har tillsammans med Svensk Avfallsrådgivning skapat ett unikt ramavtal som ska möjliggöra systematiska förbättringar och en långsiktig kvalitetssäkring av de hundratals medlemmarnas avfallshantering. Målet är att deras initiativ ska ge en förbättrad avfallshantering sett såväl ur ett kostnads- och ett tekniskt perspektiv som ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Sedan starten 2013 har man genomfört inventeringar på en mängd platser runt om i Sverige. Tanken med ramavtalet är bland annat att se till att avfallsentreprenören följer de priser som är marknadsmässiga för de tjänster som erbjuds. Det kan röra sig om besparingar på upp emot 40 procent genom enbart effektivisering och samordning.


 • Dagligvarugalan 2014 - 11 september
  Svensk Avfallsrådgivning var en av tre nominerade till årets hederspris.
  Nominering: Svensk Avfallsrådgivning som målmedvetet och kunskapsbaserat hjälper Sveriges handlare att spara stora summor pengar på sitt källsorterade material från butikerna. Läs mer
                                       
 • Recyclingdagen lockade storpublik 2014 - 24 april Helsingborg
  Recyclingdagen hölls på Dunkers Kulturhus i Helsingborg och temat för dagen var återanvändning, avfallsminimering och textil-, bygg och fosforåtervinning. Peter Johansson var en av dagens 14 talare.

  Foto: Malin Folkesson, Recycling & Miljöteknik

 • Infrastruktur & Kommunalteknik 2014 - 12 & 13 mars Malmö Mässan
  Avfallsdag med tidningen Recycling & Miljöteknik. Paneldebatt tillsammans med: Peter Johansson Svensk Avfallsrådgivning AB, Kent Carlsson VD Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, Håkan Rylander VD Sysavs, David Schelin VD Ragn-Sells och Chefredaktör för tidningen Recycling & Miljöteknik Martin Dyrberg som ordförande.

  Foto: Malin Folkesson, Recycling & Miljöteknik
 • Vasakronan
  Svensk Avfallsrådgivning AB samarbetar med Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan i ett stort avfallsprojekt som omfattas av långsiktiga strategiska frågor för Vasakronans avfallshantering.
 • Livsmedelshandlarna
  Svensk Avfallsrådgivning AB samarbetar med Livsmedelshandlarna i ett stort avfallsprojekt i syfte att erbjuda medlemmarna en strategisk hållbar avfallshantering som är långsiktig och passar varje enskild butiks behov både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Läs mer

2012

 • Almedalsveckan - v 27
  Svensk Avfallsrådgivning AB deltar vid ett flertal seminarium under Almedalsveckan i Visby.

 • Recycling - dagen i Helsingborg 25 april
  Peter Johansson var tillsammans med Martin Dyberg (chefredaktör på tidningen Recycling & Miljöteknik), debattledare under Recyclingdagen i Helsingborg. Lars Ekecrantz var den självklara medelpunkten. Tillsammans med Jan Göransson (SITA & Återvinningsindustrierna), Håkan Rylander (SYSAV) samt ordföranden för Bureau Of International Recycling (BIR), Björn Grufamn skapades en synnerligen intressant debatt om avfallsfrågorna i ett framtidsperspektiv.
 •  
 • Rotary Olofström - 26 mars
  Peter Johansson blir inbjuden som föreläsare vid Olofströms Rotary den 26 mars. Ämnet var "Hur Svensk Avfallshantering ser ut idag och i framtiden". Dessutom presenterades företagets tjänsteutbud under förmiddagen.
 •  
 • Miljödepartementet/Regeringskansliet
  Svensk Avfallsrådgivning AB får en beställning av Miljödepartementet/Regeringskansliet att utföra ett konsultuppdrag inom ramen för den pågående avfallsutredningen, under ledning av Lars Ekecrantz. Den nationella avfallsutredningen skall presenteras senast den 3 september 2012.
 • 2011

  • BTH Karlskrona - 6 december
   Peter Johanson och Daniel Gunnarsson blir återigen inbjudna som gästföreläsare vid BTH och deras program "Miljöstrategi och hållbar utveckling".
  •  
  • ELMIA Waste & Recyclings konferensdag i Jönköping - 22 september
   Peter Johansson deltog som föreläsare på ELMIA Waste & Recyclings konferensdag i Jönköping under portfolien "Strategisk Hållbar Avfallshantering".
  •  
  • Almedalsveckan - vecka 27
   Svensk Avfallsrådgivning AB deltar vid ett flertal seminarium under Almedalsveckan i Visby.

   2010

  • BTH Karlskrona - 25 november
   Peter Johansson och Daniel Gunnarsson blir inbjudna som gästföreläsare vid BTH och deras program "Miljöstrategi och hållbar utveckling".

  • Sydafrika - 8-12 november
   Peter Johansson och Daniel Gunnarsson genomförde en två dagars workshop i Sydafrika den 8-12 november med temat "Strategisk Hållbar Avfallshantering", på uppdrag av Svenska Exportrådet.

  • Recycling - dagen i Helsingborg 29 september
   Peter Johansson deltog i paneldebatten i samband med Recycling - dagen 29 september i Helsingborg. Temat för dagen var matavfall och konsekvenser kring monopolsituationen för verksamheters med hushållsavfall och därmed jämförliga avfall. 

  • ELMIA Waste & Recyclings mässa i Jönköping
   Peter Johansson föreläste under temat "Avfallsminimering och samarbete" vid den stora miljö/avfallsmässan ELMIA Recycling i Jönköping.

  2009

  • BTH Karlshamn
   Peter Johansson var moderator och samtalsledare vid heldagsseminariet för Hållbar Utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, (BTH) i Karlshamn.
  •  
  • Recycling - dagen i Helsingborg 7 oktober
   Peter Johansson var inbjuden som deltagare vid den avslutande paneldebatten under den stora avfallskonferensen "Recycling - dagen" på Hotell Marina Plaza i Helsingborg den 7 oktober.
  •  
  • BTH Karlskrona
   Peter Johansson blir inbjuden att ingå som expertkonsult inom kompetensområdet avfall i projektet "Simulation Support for Sustainable Value Chains" vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Projektet är treårigt och leds av Dr. Henrik Ny.
  •  
  • EKO-Centrum i Göteborg - 6 maj
   Peter Johansson föreläser och inledningstalar på konferensen EKO-Centrum i Göteborg under rubriken "Avfallsminimering - En affärsmöjlighet".

   2008

  • Miljö Teknik Svenska Mässan i Göteborg - 5 oktober
   Martin Dyberg på tidningen Recycling & Miljöteknik bjuder in för diskussion på Miljö Teknik mässan i Göteborg plats:Miljöscenen. Svensk Avfallsrådgivning AB, Peter Johansson deltar som gäst i "Heta stolen" och svarar på frågor med temat återvinning och avfall.
  •  
  • Tranås United frukostmöte
   Peter Johansson föreläste på Tranås United frukostmöte i ämnet "Avfallsprevention inom industin".
  •  
  • ELMIA Waste & Recycling mässan i Jönköping  - 27 maj
   Peter Johansson blev inbjuden som föreläsare vid Elmia Recycling mässan i Jönköping 27 maj i ämnet "Hur ska man få avfall att inte uppstå?".

   

  Nyhetetsflöde från Branschen

  Hämtat från recyclingnet.se